ADR Hizmeti

ADR Hizmeti


Uluslararası taşımacılığın en önemli belgelerinden biri olan ADR, DMC Logistics portföyünde bulunmakta ve verdiği taşımacılık hizmetine güven katmaktadır. Sektörün önde gelenleri arasında yerini koruyan ve hizmet kalitesini güveniyle perçinleyerek durmadan başarıyla yolana devam etmektedir.

ADR (Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması), tehlikeli maddelerin, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden, güvenli ve düzenli şekilde kamuya açık karayolu ile taşınmasını sağlayan bir yönergedir. Bu yönerge, taşıma faaliyetinde yer alan gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, ambalajlayanların, taşımacıların ve tehlikeli madde taşıyan her türlü aracın operatör ve sürücülerinin sorumluluk, yükümlülük ve çalışma koşullarını da belirler. Bu yönetmelik kapsamında alınan belgelere ve sertifikalara ADR belgesi denir.