Blog / 06 Tem 2021

LOJİSTİK NEDİR?

DMC Lojistik sektörünün temel kavramlarının tam anlamlarını aktarmaya devam ediyor. Bu yazımızda en temel sözcüğü, lojistiği, anlatacağız.
Lojistik, tedarik zincirinin bir parçası olarak değerlendirilmekte ve ham madde, yarı-mamul, mamul ve ilgili bilgilerin üretim noktasının başından tüketim noktasına kadar, müşteri gereksinimlerini karşılamak amacıyla, etkin  ve düşük  maliyetli bir şekilde akış ve  depolanması süreçlerinin, planlanması, uygulama ve kontrol edilmesi olarak tanımlanmaktadır.
Hareket ettirilebilen her yük veya her taşıma operasyonu için;

  • Doğru miktar
  • Doğru zaman
  • Doğru yer
  • Doğru ürün
  • Doğru maliyet bir arada bulunduğunda başarılı bir lojistik operasyonu gerçekleşmiş olur.

Bu lojistik operasyonlarının başlıca amaçları:

  • Sapmaları en az düzeye indirme,
  • En az düzeyde stok bulundurma,
  • Malları en yüksek düzeyde birleştirme,
  • Kalite kontrol ve mamul yaşam periyodunu desteklemektir.

Günümüzde iş dünyası; uluslararası rekabetin, mal, teknoloji ve varlıkların yer aldığı bir arenaya dönüşmüş bulunmaktadır. Bu nedenle, iş hayatında başarıya ulaşmak için kullanılan stratejiler ile bu stratejilere uygun faaliyetlerin, yani lojistiğin önemi gittikçe artmıştır.
Lojistik amaca ulaşmak için, tüm organizasyonunu ve kaynaklarını en uyumlu şekilde hareket ettirebilme yeteneği olarak, iş dünyasının ana gündem maddesi haline girmiş bulunmaktadır. Bu çerçevede satın alma, nakliye (kara, hava, deniz, demir yolu), gümrük, sigorta, elleçleme, depolama, tedarikçi siparişi izleme, talep tahminleri, envanter yönetimi, lojistik bilgi sistemleri, yedek parça desteği, dağıtım, iade işlemleri, üretime malzeme verme, katma değerli işlemler (etiketleme, fiyat-barkod, paketleme, birleştirme-ayırma, müşteri taleplerine göre ürün hazırlama vs.), rota planlaması ve araç optimizasyonu ile sevkıyat (yükleme ve varış zamanı planlama) gibi çok çeşitli faaliyetler, günümüzde lojistik ile eş anlamlı olarak kullanılır duruma gelmişlerdi.