Blog / 06 Tem 2021

ÇEVRE DOSTU LOJİSTİK HEM ÇEVRE İÇİN HEM DE İŞLETMENİZ İÇİN FAYDALI

Günümüzde büyük-küçük tüm lider şirketler çevre dostu yöntemler arıyor. Gezegenimizin gelecek nesillere yaşanabilecek bir yer olarak kalması için birlikte çalışarak emisyonları tespit edip azaltmamız, işletmelerimizi daha sürdürülebilir hale getirmemiz ve en sonunda Döngüsel Ekonomiye geçmemiz gerektiğinin farkındalar. 

Lojistik, küresel ekonomide merkezi bir role sahiptir; bu nedenle çevresel etkiler söz konusu olduğunda işlerin yapılış şeklinde önemli bir rol oynayabilir. 2050’ye kadar emisyonları sıfıra indirme ve sorumlu iş yapmada mihenk taşı olma misyonunu edinmemizin bir sebebi de budur.

DMC, çevre dostu lojistikte öncüdür. Uzmanlığımızı kullanarak lojistik faaliyetlerinizin daha çevre dostu ve daha sürdürülebilir olmasını sağlarken rekabet avantajınızı da artırıyoruz. Ayrıca, atık oluşumunu ortadan kaldırmak ve ürünlerinize kattığınız değeri daha fazla oranda muhafaza etmek için döngüsel ekonomi ilkelerini uygulama yollarını bulmanıza yardımcı olabiliriz.

Çin’de teknoloji sektöründe faaliyet gösteren bir müşterimiz, emisyonlarını azaltmaya başlamak için karbon ayak izinin daha şeffaf olmasını istedi. Sürece üçüncü taraf verilerinin entegre edilmesi gerektiği için bu, zorlu bir istekti. Karbon Göstergesi aracımızı kullanarak DHL’den ve diğer beş lojistik hizmeti sağlayıcısından alınan verileri takip eden bir karbon izleme çözümü geliştirdik. Elde ettiğimiz şeffaflık, müşterimizin emisyon seviyesini diğer şirketlerle karşılaştırmasına, hedefler koymasına, karbon seviyesini artıran etmenleri tespit etmesine ve emisyonları azaltma stratejileri geliştirmesine olanak sağladı.

DMC, finansal hizmet sektöründeki bir müşterisine global İklime Zararsız gönderi hizmetleri sundu. Bu müşterinin kritik ertesi gün express gönderileri, yüksek miktarda emisyon oluşumuna neden oluyordu. Hedef, bankanın uluslararası kurye hizmetlerinin %95’ini iklime zararsız hale getirmekti. Sonuç olarak önemli miktarda yıllık karbon tasarrufu sağlandı ve markanın imajı iyileştirildi. Dahası, emisyonları dengelemek için satın alınan karbon kredileri bankanın operasyonlarını herhangi bir şekilde etkilemezken bu kredilerle finanse edilen iklim koruma projeleri bölge halkı üzerinde büyük bir etki yarattı.

ABD’de birden fazla sektörde faaliyet gösteren bir müşterimiz çevreye duyarlı tasarım unsurlarına ve verimli çalışma sistemlerine sahip yaklaşık 23.000 metrekarelik (250.000 fitkare) sürdürülebilir bir dağıtım merkezi inşa etmek istedi. Enerji tasarruflu aydınlatma, doğal ışık, akış hızı düşük su tesisatı, beyaz tavan sistemi, yağmur sularının toplanması ve geri dönüşüm programı gibi özelliklere sahip bir tesis tasarlamak oldukça zordu. Yerel belediye yetkilileri ve yerel kalkınma vakfıyla yakından çalışmak da işin karmaşıklığını daha da artırmıştı. Sonunda, enerji ve su tüketiminizi en aza indiren, sera gazı emisyonlarını ve maliyetleri düşüren yeni dağıtım merkezi, mahalle sakinleri, çalışanlar ve yerel halk için daha sağlıklı bir çevre sunmaya katkıda bulunmuş oldu. Dahası merkez, U.S. Green Building Council (ABD Yeşil Bina Konseyi) Enerji ve Çevre Tasarımlarında Liderlik (LEED) sertifikasına hak kazandı.

Yenilikçi bir uçak içi ikram ve atık çözümü tasarlamak isteyen bir İngiliz hava yolu şirketi, DMC’den yardım istedi. Atık oranlarını sektör standartlarıyla karşılaştırdık ve çöpe atılan atık miktarını en aza indirmek için bir plan hazırladık. Bu plan, gıdaların hacmini %70 azaltan gıda kurutucularının kurulmasını da içeriyordu. Hiçbir atığın çöpe atılmaması hedefine ulaşılırken yemek artıklarını taşıma maliyetleri %70 azaltıldı, geri kazanılan atıklardan büyük oranda katma değer kazanıldı, azımsanmayacak bir geri dönüşüm geliri elde edildi ve atık depolama vergileri ortadan kaldırıldı.

Uygulanan çözüm, tesisin gelişmiş kartonlama sisteminin talep üzerine ürün kutularının gönderileceği doğru boyuttaki kolileri seçmesine olanak sağlayarak kolilerin doluluk oranını artırdı ve gönderi sayısını azalttı. Projenin müşteriye ve çevreye somut faydaları oldu.

Bulunan çevre dostu çözüm, gözyaşı römorkuydu (teardrop trailer). Bu römork, yakıt tüketimini ve karbon emisyonlarını düşürürken müşterinin römork başına daha fazla stok taşımasını sağlayarak gereken sefer sayısını da azalttı. Bu römorkların benzersiz aerodinamik şekli, yaklaşık %10 yakıt tasarrufu ve yük hacminde %10 artış sağladı.